logo portal banner

AKTIVNOSTI

Skupština MKVC `21.

2021 10 09 fotoaparat skupstina 1

Tijekom održavanja „pečenkijade“ u Slavonskom Brodu, i ove smo godine organizirali redovnu godišnju skupštinu MKVC. Na skupštini je bilo riječi o novom Statutu MKVC.
Nakon ustrojavanja MKVC 2007. godine i pokušaja ustrojavanja Moto klubova Veterani i djelovanja preko Zajednice moto klubova Veterani - Croatia, pa zatim ponovnog preustroja u MKVC, u zadnjih deset godina djelovanja MKVC se na području Hrvatske pozicionirao kao prepoznatljivi moto klub sa specifičnim djelatnostima. U tom razdoblju prolazili smo kroz različita iskušenja. Od početka rada i djelovanja MKVC na hrvatskoj moto sceni održavala su se razna događanja, a u zadnje vrijeme sve je nekako zamrlo. Ovo zadnje znamo zbog čega, ali očito se događaju i neke druge promjene koje utječu i na moto zajednicu. MKVC ne želi ostati zarobljen u tom stanju, već pokušava iz godine u godinu raditi na sebi i oko sebe. S tim ciljem delegati MKVC na ovoj su skupštini izglasali novi Statut MKVC. To je druga promjena Statuta MKVC od ustrojavanja, a izmjene su vezane za organizacijski dio MKVC.

Iz epidemioloških razloga u protekle dvije godine skupštine MKVC održavali smo u krnjem obliku, bez nekog velikog druženja, koje obično organiziramo tom prigodom. Stoga nismo imali izvješćivanje o radu za protekle godine. Zbog toga je predsjednik MKVC Ratko Dragović - Klek podnio Izvješće o radu MKVC za 2019. i 2020. godinu. Također je Zlatko Filipović - Zlaja podnio Izvješće o radu kao predsjednik NO MKVC za dvije godine, a članica SČ MKVC Nikolina Barbarić - Nina podnijela je Izvješće o radu SČ MKVC za dvije godine.

Radi odlaska na novu dužnost razriješili smo dužnosti dopredsjednika MKVC Sinišu Jugovića - Sikija i predsjednika NO MKVC Zlatka Filipovića - Zlaju.
Predsjednik MKVC Ratko Dragović - Klek nije bio zadovoljan radom prošle godine izabranog dopredsjednika MKVC Zlatana Šuška - Katanca, te je stoga  pokrenuo njegovo razrješenje dužnosti, što su i izaslanici skupštine MKVC i učinili.
Za novog dopredsjednika MKVC izabran je Zlatko Filipović - Zlaja, a  za člana NO MKVC Siniša Jugović - Siki. Kasnije su na prvoj sjednici članovi NO MKVC Sikija izabrali za predsjednika NO MKVC.

Na kraju smo podijelili razna priznanja koja u takvim prigodama dajemo članovima MKVC, zaslužnim donatorima, sponzorima i simpatizerima MKVC za potporu u radu MKVC, kao i povelje za 5 i 10 godina sudjelovanja u MKVC za 2019. i 2020. godinu.
Zahvaljujemo se dobitnicima zahvalnica i povelja što svoje vrijeme koriste na dobrobit svih.

Zahvaljujemo se delegatima MKVC na dolasku i članovima Podružnice 5. - Istočna Hrvatska MKVC na odličnoj organizaciji okupljanja MKVC.

Moto klub Veterani - Croatia
predsjednik, Ratko Dragović - Klek


 


 

 

2021 10 09 skupstina mkvc
 
Sukladno članku 16. Statuta MKVC, pozivam delegate na redovnu godišnju skupštinu MKVC koja će se održati 09.10.2021. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama 5. Podružnice - Istočna Hrvatska MKVC na Poloju u Slavonskom Brodu. Za skupštinu MKVC predviđen je slijedeći:
 
DNEVNI RED:
1. Otvaranje skupštine
2. Izbor radnih tijela: Radno predsjedništvo (3 člana), verifikacijska komisija (3 člana), zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Poslovnik o radu skupštine MKVC
4. Izglasavanje novog Statuta MKVC
5. Izvješće o radu MKVC za 2019. i 2020. godinu
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora MKVC i Suda časti MKVC za 2019. i 2020. godinu
7. Razrješenje i imenovanje dopredsjednike MKVC i člana NO MKVC
8. Podjela priznanja
9. Razno

Sukladnu članku 6. Poslovnika o radu Skupštine, Podružnice MKVC će najkasnije sedam (7) dana prije odvijanje Skupštine MKVC dostaviti popis delegata koji će zastupati Podružnicu.
Sukladno stavku (2) članku 16. Statuta MKVC „Skupštinu MKVC čine izglasani redovni članovi na prošlim izborima u Izvršnom odboru MKVC, Nadzornom odboru MKVC i Sudu časti MKVC te po sedam (7) delegata (redovni članovi) iz svake podružnice.“
A Stavaku (4) članku 16. Statuta MKVC „Skupština pravovaljano odlučuje ako joj prisustvuje najmanje jedna trećina članova skupštine. Ako u zakazano vrijeme nije prisutna jedna trećina članova, Skupština može otpočeti s radom pola sata nakon zakazanog vremena, ako je prisutno najmanje deset članova skupštine, o čemu će članovi biti upozoreni u pozivu na Skupštinu.“

Moto klub Veterani - Croatia
predsjednik, Ratko Dragović - Klek