logo portal banner

PRISTUPNICA

Članom MKVC može postati svaki državljanin RH koji će se na temelju članka 8. Statuta MKVC, dragovoljno uključiti u provođenju djelatnosti kluba .....

HIMNA VETERANA

PRIJAVA

Samo za članove MKVC     Remember Me     Forgot Login?  

Aktivnosti

Nove oznake na prsluku MKVC

2022 08 19 duznosti mkvc
 
IO MKVC na svojoj 6. sjednici, koju je održao 19.08.2022. godine, na prijedlog veterana sudionika iz Domovinskog rata donio je odluku da se uvedu oznake sudionika Domovinskog rata i veterani raznih vojnih misija pripadnika oružanih snaga RH nakon Domovinskog rata. Odlučeno je da se izradi logo hrvatske zastave ispod koje bi za takve članove pisalo „VETERAN“, a za ostale „CROATIA“.
Također je na prijedlog starijih članova odlučeno da se uvedu oznake godine članstva u MKVC. Oznake će se izrađivati u standardnom obliku, a unutar njega kvadratni pleter, za svakih 5 godina aktivnog članstva u MKVC.
Ostale oznake ostaju po starome.

BIBLIOTEKA MKVC

logo monografija 3d sve

FACEBOOK

modul facebook

MOTO IZREKE

  • 30.06.

    "Da nije hrabrih, ne bi bilo slobodnih"