logo portal banner

logo mkvc tigar zuri

logo mkvc tigar bijelkasti

2022 10 15 skupstina 101
 
Pri završetku obilježavanja petnaest godina djelovanja MKVC, a za vrijeme održavanja četrnaeste „pečenkijade“ u organizaciji MK Brod u Slavonskom Brodu i ove godine organizirali smo redovnu godišnju skupštinu MKVC.
Na skupštini je donesena odluka o izmjeni i dopuni Statuta MKVC u dijelu gdje smo uključili bivše predsjednike podružnice u dva mandata u IO Podružnice odnosno u MKVC. Na taj način oni će i dalje sudjelovati u kreiranju djelovanja Podružnice i MKVC.
Radi potrebe odredili smo novog likvidatora MKVC. Tu je dužnost preuzeo Davorko Jarović - Jaro te se nadamo da nikad neće biti posla za njega.
Zbog ostavke i odlaska na novu dužnost izvršili smo korekciju članova u SČ MKVC. Tako smo imenovali dva nova člana u SČ MKVC i to Ante Pehara - Pehu i Gordana Dragojevića - Gicana. S time što su članovi SČ MKVC napravi reizbor predsjednika SČ MKVC. Za novog predsjednika SČ MKVC imenovali su Ante Pehara - Pehu.
Također je bilo riječi o najbitnijim točkama dnevnog reda i to o Izvješću o radu MKVC, Izvješću o radu NO MKVC te Izvješću o radu SČ MKVC za 2021. godinu.
Na kraju smo ponovo najavili da će se do kraja godina grafički pripremiti za tisak treća monografija pod nazivom Moto klub Veterani - Croatia (2018.-2022.) te da se oko toga moramo svi uključiti.
Kao glavni zaključak na skupštini MKVC je da će se od iduće godine MKVC okrenuti u rješavanju potreba prema MKVC, a neznačajniji projekti su izgradnja clubhousea po podružnicama MKVC.
Zahvaljujemo se delegatima MKVC na dolasku i članovima Podružnice 5. - Istočna Hrvatska MKVC na odličnoj organizaciji okupljanja MKVC.
 
Moto klub Veterani - Croatia
predsjednik, Ratko Dragović - Klek
 
 
 

Skupština MKVC `22. - Najava
 
2022 10 15 skupstina mkvc
 
Sukladno članku 16. Statuta MKVC, pozivam delegate na redovnu skupštinu MKVC koja će se održati 15.10.2022. godine s početkom u 11 sati u prostorijama 5. Podružnice - Istočna Hrvatska MKVC na Poloju u Slavonskom Brodu. Za skupštinu MKVC predviđen je slijedeći:
 
DNEVNI RED:
1. Otvaranje skupštine 
2. Izbor radnih tijela: Radno predsjedništvo (3 člana), verifikacijska komisija (3 člana), zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika 
3. Izglasavanje Poslovnika o radu skupštine MKVC
4. Izglasavanje dopune Statuta MKVC 
5. Izglasavanje novog likvidatora MKVC 
6. Imenovanje člana SČ MKVC iz 4. Podružnice - Južna Hrvatska
7. Izvješće o radu MKVC za 2021. godinu
8. Izvješće o radu Nadzornog odbora MKVC i Suda časti MKVC za 2021. godinu
9. Razno
 
Sukladnu članku 6. Poslovnika o radu Skupštine, Podružnice MKVC će najkasnije sedam (7) dana prije odvijanje Skupštine MKVC dostaviti popis delegata koji će zastupati Podružnicu. Sukladno članku 16. Statuta MKVC stavak (2) „Skupštinu MKVC čine izglasani redovni članovi na prošlim izborima u Izvršnom odboru MKVC, Nadzornom odboru MKVC i Sudu časti MKVC te po tri (3) delegata (redovni članovi) iz svake podružnice.“ Stavak (4) „Skupština pravovaljano odlučuje ako joj prisustvuje najmanje jedna trećina članova skupštine. Ako u zakazano vrijeme nije prisutna jedna trećina članova, Skupština može otpočeti s radom pola sata nakon zakazanog vremena, ako je prisutno najmanje deset članova skupštine, o čemu će članovi biti upozoreni u pozivu na Skupštinu.“
 
Moto klub Veterani - Croatia
predsjednik, Ratko Dragović - Klek 

PRISTUPNICA

Članom MKVC može postati svaki državljanin RH koji će se na temelju članka 8. Statuta MKVC, dragovoljno uključiti u provođenju djelatnosti kluba ...
WVF
     MHB RH
   
ZAGREB
    HTZ
    GS OS RH
     EUROBIKER-CROATIA
    MKVC
logo wvf
logo ministarstvo branitelja     logo grad zagreb     logo htz     logo gsos rh     logo eurobiker     logo mkvc
Go to top