logo portal banner

logo mkvc tigar zuri

logo mkvc tigar bijelkasti

2017 02 18 skupstina 101
 
Sukladno članku 36. Statuta MKVC Podružnica 1. - Središnja Hrvatska MKVC održala je redovnu izbornu skupštinu u Zagrebu. Skupštini je nazočila većina redovnih članova Podružnice.
U prvom dijelu skupštine raspravljalo se o statusu članstva i podnesena su izviješća o radu i financijama Podružnice za proteklu godinu. Također se raspravljalo o volontiranju članova u prošloj godini. 
U drugom dijelu skupštine provedeni su izbori javnim glasovanjem te je potvrđeno dosadašnje vodstvo Podružnice, predsjednik Mladen Šterc, dopredsjednik Mile Kutleša i v.d. tajnica Nina Šterc.
Također su potvrđeni dosadašnji članovi Podružnice u tijelima kluba, Nadzornom odboru i Sudu časti MKVC, a to su Bruno Knezovića - Kult II i Violet Dragović - Viky.
U završnom dijelu raspravljalo se o Planu rada i Financijskom planu za 2017. godinu.
Novo-starom izabranom vodstvu Podružnice 1. - Središnja Hrvatska MKVC želimo puno uspjeha u radu. 
 

 
Poziv na izbornu skupštinu Podružnice 1. - Središnja Hrvatska MKVC
 
logo podrucje 1 sredisnje hrvatske
 Područje djelovanja Podružnice 1. - Središnja Hrvatska
 
logo podrucje 2 sjeverne hrvatske
Područje djelovanja Podružnice 2. - Sjeverna Hrvatska
 
Sukladno članku 36. Statuta MKVC pozivam članove Podružnice 1. - Središnje Hrvatske i članove Podružnice 2. - Sjeverna Hrvatska na izbornu skupštinu Podružnice 1. - Središnja Hrvatska koja će se održati 18.02.2017. godine s početkom od 15:00 sati u restoranu Velebit na adresi Ulica Donje Svetice 40 u Zagrebu.
 
Dnevni red:
1. Otvaranje izborne skupštine Podružnice 1. - Središnja Hrvatska
2. Imenovanje Radnog predsjedništva (3 člana), verifikacijske komisije (3 člana), dva ovjerovitelja zapisnika i zapisničara
3. Dnevni red (rasprava i usvajanje)
4. Poslovnik o radu skupštine Podružnice 1. – Središnja Hrvatska MKVC (rasprava i usvajanje)
5. Status članstva Podružnice 1. - Središnja Hrvatska
6. Izvješće o radu Podružnice 1. - Središnja Hrvatska za 2016. godinu
7. Financijsko izvješće Podružnice 1. - Središnja Hrvatska za 2016. godinu
8. Volontiranje u 2016. godini
9. Izbor predsjednika Podružnice 1. - Središnja Hrvatska
10. Izbor dopredsjednike Podružnice 1. - Središnja Hrvatska
11. Izbor tajnika Podružnice 1. - Središnja Hrvatska
12. Izbor za ostale dužnosti u Podružnici 1. - Središnja Hrvatska
13. Imenovanje članova za radnu skupinu za izradu monografije MKVC za razdoblje 2013.-2017.
14. Utvrđivanje člana za NO MKVC
15. Utvrđivanje člana za SČ MKVC
16. Plan rada Podružnice 1. - Središnja Hrvatska za 2017. godinu
17. Financijski plan 1. - Središnja Hrvatska za 2017. godinu
18. Razno
 
Skupština će se organizirati u restoranu, a nakon skupštine predviđena je večera i druženje. Akontacija za večeru je 100,00 kuna po članu.
Također je potrebno do tada regulirati članarinu, 50 kuna na žiro račun MKVC: HR2923900011100655245, a na skupštini 150 kuna članarine za Podružnicu 1. - Središnja Hrvatska.
 
Podružnice 1. - Središnja Hrvatska
predsjednik, Mladen Šterc
 
Prilog:
 

POVEZANI ČLANCI

PRISTUPNICA

mkvc pristupnica slikaČlanom MKVC može postati svaki državljanin RH koji će se na temelju članka 8. Statuta MKVC, dragovoljno uključiti u provođenju djelatnosti kluba ...
WVF
     MHB RH
   
ZAGREB
    HTZ
    GS OS RH
     EUROBIKER-CROATIA
    MKVC
logo wvf
logo ministarstvo branitelja     logo grad zagreb     logo htz     logo gsos rh     logo eurobiker     logo mkvc
Go to top