logo portal banner

Kada prestaje članstvo u MKVC?

Članstvo u MKVC prestaje: dragovoljnim istupom; neplaćanjem članarine; smrću člana i isključenjem.